express-entry-2-1-1-1

اکسپرس اینتری

از ابتدای سال 2015 برای مهاجرت به کشور کانادا و اخذ اقامت دائم کشور کانادا، روش اکسپرس انتری راه اندازی شده است.
. اکسپرس اینتری سیستم مهاجرت به کشور کانادا را کاملا تغییر داد و پس از راه اندازی سیستم اکسپرس اینتری برای مهاجرت به کشور کانادا، بسیار از متقاضیان که قبلا از روش معمول مهاجرت به کشور کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال اقدام میکردند پشت درهای بسته ماندند.

در حال حاضر اداره مهاجرت کشور کانادا هر ماه حداقل امتیاز فرد انتخاب شده جهت اخذ اقامت دائم کشور کانادا را اعلام میکند. در صورتی که قصد اخذ اقامت دائم کشور کانادا از طریق یکی از برنامه های اکسپرس انتری دارید، اولین اقدام تکمیل فرم ارزیابی رایگان میباشدو

سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کشور کانادا است که در سه دسته ی کارگر ماهر فعال ، مشاغل دارای مهارت و تجربه کانادایی  از سراسر جهان بر پایه ی امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند.
کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسه (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند.
برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها یک ITA (یک دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم) صادر می شود.

آندسته از کاندیدهای اکسپرس انتری که کاندید استانی شده اند 600 امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی (CRS) کسب می کنند و بدین ترتیب حتما از آنها دعوت می شود تا برای اقامت دائم کشور کانادا تقاضا ارائه کنند.
شایان ذکر است که CRS، کاندیدهای اکسپرس انتری را بر اساس امتیازاتی که در زمینه های سن، تحصیلات، سابقه کار و تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی کسب کرده اند رتبه بندی می نماید.

امتیاز سن :

جدول امتیازات سن
ردیفعنوانامتیاز بدون همسرامتیاز با همسر
١17 سال یا کمتر00
٢189990
31910595
420 تا 29110100
53010595
6319990
7329485
8338880
9338880
10348375
11357770
12367265
13376660
14386155
15395550
16405045
17413935
18422825
19431715
204465
2145 سال یا بیشتر00

امتیاز تحصیلات :

جدول امتیازات تحصیلات
ردیفعنوانامتیاز بدون همسرامتیاز با همسر
١زیر دیپلم00
٢دیپلم دبیرستان3028
3مدرک 1 ساله دانشگاهی یا فنی حرفه ای9084
4مدرک 2 ساله دانشگاهی یا فنی حرفه ای9891
5لیسانس یا مدرک 3 ساله دانشگاهی یا فنی حرفه ای120112
62 مدرک یا بیشتر. یکی از مدارک باید 3 ساله یا بیشتر باشد128119
7فوق لیسانس یا تخصص (تخصص باید در یکی از رشته های پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، دید سنجی چشم، حقوق، کایروپرکتیک، داروسازی)135126
8دکترا150140

امتیاز مهارت در زبان اول :

جدول امتیازات مهارت در زبان اول
ردیفعنوانامتیاز بدون همسرامتیاز با همسر
١CLB کمتر از 400
٢CLB 4 یا CLB 566
3CLB 698
4CLB 71716
5CLB 82322
6CLB 93129
7CLB 10 یا بیشتر3432

امتیاز مهارت در زبان دوم :

جدول امتیازات مهارت در زبان دوم
ردیفعنوانامتیاز بدون همسرامتیاز با همسر
١CLB کمتر از 400
٢CLB 5 یا CLB 611
3CLB 7 یا CLB 833
4CLB 9 یا بیشتر66

امتیاز سابقه کار کانادایی :

جدول امتیازات سابقه کار کانادایی
ردیفعنوانامتیاز بدون همسرامتیاز با همسر
١کمتر از 1 سال00
21 سال4035
32 سال5346
43 سال6456
54 سال7263
65 سال یا بیشتر8070

بخش B. فاکتور های اصلی همسر (Spouse or common-law partner factors)

امتیاز تحصیلات همسر :

جدول امتیازات تحصیلات همسر
ردیفعنوانامتیاز همسر
١زیر دیپلم0
٢دیپلم دبیرستان2
3مدرک 1 ساله دانشگاهی یا فنی حرفه ای6
4مدرک 2 ساله دانشگاهی یا فنی حرفه ای7
5لیسانس یا مدرک 3 ساله دانشگاهی یا فنی حرفه ای8
62 مدرک یا بیشتر. یکی از مدارک باید 3 ساله یا بیشتر باشد9
7فوق لیسانس یا تخصص (تخصص باید در یکی از رشته های پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، دید سنجی چشم، حقوق، کایروپرکتیک، داروسازی)10
8دکترا10

امتیاز مهارت در زبان اول همسر :

جدول امتیازات مهارت در زبان اول همسر
ردیفعنوانامتیاز همسر
١CLB کمتر از 40
٢CLB 5 یا CLB 61
3CLB 7 یا CLB 83
4CLB 9 یا بیشتر5

امتیاز سابقه کار کانادایی همسر :

جدول امتیازات سابقه کار کانادایی همسر
ردیفعنوانامتیاز همسر
١کمتر از 1 سال0
21 سال5
32 سال7
43 سال8
54 سال9
65 سال یا بیشتر10

بخش c . فاکتور های ترکیبی (Skill transferability factors )

امتیاز تحصیلات – زبان :

جدول امتیازات تحصیلات – زبان
همراه با مهارت قوی در زبان (CLB 7 یا بیشتر) و مدرک تحصیلی بعد از دوران متوسطهCLB 7 یا بیشتر در تمام اسکیل های زبان اول با یک یا چند اسکیل کمتر از CLB 9CLB 9 یا بیشتر در هر 4 اسکیل زبان اول
دیپلم دبیرستان یا زیر دیپلم00
مدرک بعد از دیپلم دبیرستان 1 ساله یا بیشتر ( مدرک پیش دانشگاهی)1325
2 مدرک بعد از دیپلم دبیرستان یا بیشتر و حداقل یکی از این مدارک 3 ساله یا بیشتر باشد (مدرک دانشگاهی)2550

امتیاز تحصیلات – سابقه کار کانادایی :

جدول امتیازات تحصیلات – سابقه کار کانادایی
همراه با سابقه کارکانادایی و مدرک تحصیلی بعد از دوران متوسطه1 سال سابقه کار کانادایی2 سال یا بیشتر سابقه کار کانادایی
دیپلم دبیرستان یا زیر دیپلم00
مدرک بعد از دیپلم دبیرستان 1 ساله یا بیشتر ( مدرک پیش دانشگاهی)1325
2 مدرک بعد از دیپلم دبیرستان یا بیشتر و حداقل یکی از این مدارک 3 ساله یا بیشتر باشد (مدرک دانشگاهی)2550

امتیاز سابقه کار غیر کانادایی – زبان:

جدول امتیازات سابقه کار غیر کانادایی – زبان
سابقه کار غیر کاناداییCLB 7 یا بیشتر در تمام اسکیل های زبان اول با یک یا چند اسکیل کمتر از CLB 9CLB 9 یا بیشتر در هر 4 اسکیل زبان اول
بدون سابقه کار00
1 یا 2 سال سابقه کار1325
سابقه کار بیشتر از 3 سال2550

امتیاز سابقه کار غیر کانادایی – سابقه کار کانادایی :

جدول امتیازات سابقه کار غیر کانادایی – سابقه کار کانادایی
سابقه کار غیر کانادایی1 سال سابقه کار کانادایی2 سال یا بیشتر سابقه کار کانادایی
بدون سابقه کار00
1 یا 2 سال سابقه کار1325
سابقه کار بیشتر از 3 سال2550

امتیاز مدرک صلاحیت مشاغل فنی – زبان :

جدول امتیازات مدرک صلاحیت مشاغل فنی – زبان
مدرک صلاحیت مشاغل فنیCLB 5 یا بیشتر در تمام اسکیل های زبان اول با یک یا چند اسکیل کمتر از CLB 7CLB 7 یا بیشتر در هر 4 اسکیل زبان اول
مدرک صلاحیت مشاغل فنی2550

بخش D . امتیازات اضافی

بخش D . امتیازات اضافی

جدول امتیازات اضافی
ردیفعنوانامتیاز
١خواهر یا برادر در کانادا که شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد15
2داشتن NCLC 7 در هر چهار مهارت زبان فرانسه و داشتن CLB 4 یا کمتر در انگلیسی (یا بدون مدرک انگلیسی)15
3داشتن NCLC 7 در هر چهار مهارت زبان فرانسه و داشتن CLB 5 یا بیشتر در هر چهار مهارت انگلیسی30
4تحصیلات بعد از دوران متوسطه در کانادا 1 سال یا 2 سال15
5تحصیلات بعد از دوران متوسطه در کانادا 3 سال یا بیشتر30
6پیشنهاد شغلی – NOC 00200
4پیشنهاد شغلی – NOC 0 ,A ,B50
5نامینیشن استانی600

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

فرم ارزیابی رایگان