برنامه استانی مهاجرت به نوا اسکوشیا کانادا

برنامه مهاجرتی اسپرس اینتری نوا اسکوشیا از طریق تخصص یکی از برنامه های استانی کانادا می باشد که اقدام به اخذ نیروهای مورد نیاز این استان می نماید.
امتیاز بندی برنامه نوااسکوشیا از طریق سیستم اکسپرس اینتری محاسبه می گردد.متقاضیان مهاجرت به نوااسکوشیا از طریق برنامه اکسپرس اینتری نوااسکوشیا می بایست حداقل 67 امتیاز از 100 امتیاز سیستم اکسپرس اینتری را داشته باشند.
همچنین شغل متقاضیان برنامه مهاجرتی نوااسکوشیا باید در لیست مشاغل مورد نیاز نوا اسکوشیا موجود باشد. متقاضیان مهاجرت به کانادا که در سیستم اکسپری اینتری دارای پروفایل بوده و ابراز علاقمندی نسبت به استان نوااسکوشیا نموده اند،در صورتیکه واجد شرایط برنامه استانی نوااسکوشیا باشند از طریق این برنامه مهاجرتی انتخاب می گردد.
برنامه استانی نوا اسکوشیا مخصوص افراد متخصصی میباشد که قصد کار و زندگی در این استان را دارند. این برنامه استانی اجازه میدهد تا افرادی که با بازار کار و شرایط این استان مطابقت بیشتری دارند انتخاب شوند.
شرایط و قوانین این برنامه مهاجرتی کانادا ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند و شرایط متقاضی طبق آخرین تغییرات بررسی خواهد شد .معمولا زمان باز شدن برنامه مهاجرتی نوا اسکوشیا و شغل های مورد نیاز از 24 ساعت قبل اعلام می گردد و متقاضیان فقط در زمان باز شدن برنامه مهاجرتی می توانند اقدام به ایجاد پروفایل نمایند.

شرایط برنامه استانی نوا اسکوشیا کانادا

داشتن پروفایل در سیستم اکسپری اینتری

کسب 67 امتیاز از 100 امتیاز سیستم اکسپری اینتری – جدول امتیاز بندی

حداقل یکسال سابقه کار در لیست مشاغل مورد نیاز نوا اسکوشیا

ابراز علافمندی به نوااسکوشیا در سیستم اکسپری اینتری

داشتن حداقل تمکن مالی متناسب با تعداد اعضای خانواده – جدول میزان تمکن و پشتیبانی مالی

مشاغل مورد نیاز نوااسکوشیا

حسابرسان مالی و حسابداران Financial Auditors and Accountants NOC 1111

سایر مامورین مالی Other financial officers NOC 1114

مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی Professional occupations in advertising, marketing and public relations NOC 1123

دستیاران اداری Administrative assistants NOC 1241

تکنسین های حسابداری و حسابداران Accounting technicians and bookkeepers NOC 1311

مهندسین عمران Civil Engineers NOC 2131

پرستاران و روانپزشکان ثبت شده Registered nurses and registered psychiatric nurses NOC 3012

پرستاران با مجوز شغلی Licensed practical nurses NOC 3233

مدرسان کالج و دیگر مدرسین College and other vocational instructors NOC 4021

دستیاران حقوقی و مشاغل وابسته Paralegal and related occupations NOC 4211

کارمندان خدمات اجتماعی Social and community service workers NOC 4212

پزشکان عمومی و پزشکان خانواده (کد شغلی NOC 3112) و پزشکان متخصصی (NOC 3111)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

فرم ارزیابی رایگان